OSP Oleszyce

Początek istnienia OSP w Oleszycach przyjęto na podstawie opowiadań najstarszych mieszkańców naszego miasta, według których był to rok 1875, kiedy to powstały pierwsze zalążki organizacji strażackiej (ustawa z dnia 15 listopada 1867r.).

Najpierw były to Pogotowia Pożarne następnie Straż Ogniowa, a od 1882r. Ochotnicza Straż Pożarna, która od tego momentu funkcjonuje jako zorganizowana jednostka.

Pierwszym założycielem, a zarazem naczelnikiem OSP był Koziej Józef, chorążym natomiast Czyrak Józef. Wyposażenie OSP Oleszyce wyglądało następująco:

       – 1 beczka drewniana 200 l,

       – kilka wiader drewnianych i koni.

Pierwsza remiza drewniana wybudowana była w pobliżu rzeki Przerwa przy ulicy Zamkowej. W tamtym okresie w przypadku powstania pożaru mieszkańcy, którzy mieszkali najbliżej remizy zobowiązani byli do dostarczenia furmanek i koni do podwożenia wody do miejsca pożaru.

Po wielkim pożarze Oleszyc, który miał miejsce w 1901r. w wyniku, którego Oleszyce niemal doszczętnie spłonęły, ówczesne władze zakupiły pierwszą sikawkę ręczną i kilkadziesiąt metrów węży parcianych. Sprzęt ten służył do wybuchu I wojny światowej. Naczelnikiem OSP w Oleszycach był wówczas Koziej Antoni.

     Okres w latach 1914 – 1923 był dla miejscowej straży okresem bardzo trudnym. W okresie tym miasto „trawione” było przez liczne pożary, a posiadany wówczas sprzęt był wielce niewystarczający w stosunku do potrzeb.

     Od 1924r. następuje znacznie lepszy okres dla funkcjonowania OSP Oleszyce. W roku tym na prezesa OSP wybrano księcia Józefa Sapiehę, naczelnikiem zaś został Czyrak Władysław, sekretarzem Babicki Antoni, trębaczem Czurylewicz Michał. Władze miasteczka doświadczeni przez kilka lat nieustannych pożarów zakupują pierwszą motopompę „Flader” M–400 oraz kilkadziesiąt metrów węży pożarniczych.

Opracowano na podstawie materiałów z archiwów prywatnych.

 

P.Janowski

Komentowanie jest wyłączone.