OSP Krowica Lasowa

          Według dokumentów znajdujących się w archiwum we Lwowie,Ochotniczą Straż Pożarną w Krowicy Lasowej założyli w dniu 6 sierpnia 1925 roku Iwan Syrak, który został jej prezesem, Paweł Swachów pełnił rolę naczelnika a Józef Misztal wiceprezesa. W skład zarządu weszli ponadto: Oleksa Macewko ówczesny kierownik gminy, Teodor Dmytro sekretarz, Piotr Macewko skarbnik.
  Po drugiej wojnie światowej przez pewien okres naczelnikiem był Jan Kociołek  a prezesem Kopciuch Wojciech ówczesny sołtys wsi.  Do roku 1991  naczelnikiem był Czesław Kopciuch a prezesem Jan Demków. 
    W dniu 30.06.1991na wniosek ówczesnych władz gminnych związku OSP Prezesa  dh Bronisława Koczana i Komendanta Andrzeja Kołodzieja  odbyło się  nadzwyczajne zebranie członków OSP Krowica Lasowa, podczas tego zebrania doszło do reaktywacji jednostki. Z pośród przybyłych na zebranie członków wybrano nowy zarząd. Przedstawiał on się następująco:
1.dh Józef Strojny-Prezes
2.dh Adam Ilnicki- Komendant
3.dh Marek Pruchnik –Skarbnik
4.dh Andrzej Głuszek –Sekretarz
5.dh Marian Słotwiński- członek Zarządu
6. dh Czesław Kopciuch – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7.dh Józef Kopciuch- Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Dh Stanisław Smoliniec – członek Komisji Rewizyjnej.

Uchwalono i przejęto Statut organizacji. Na stanie jednostki był drewniany garaż, konny wóz strażacki, pompa PO-3, kilka węży i inny drobny sprzęt. W celu podniesienia gotowości bojowej jeszcze w tym roku po raz  pierwszy od pewnego czasu nasza drużyna wystartowała w gminnych zawodach sportowa-pożarniczych w Młodowie, które odbyły się 14.07.1991r i zajęła VI miejsce.
Od chwili reaktywacji jednostki druhowie zaangażowali się w pracę na rzecz swojej OSP wyremontowano remizę, odmalowano wóz, postawiono maszt pod syrenę alarmową, wykonano szereg innych prac. Na corocznych zebraniach sprawozdawczych określano nowe cele i zadania. 
W 1992 roku założono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, której największym sukcesem było zajęcie pierwszego  miejsca na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie.
      W 1998 roku w sierpniu rozpoczęto budowę remizy zapleczem socjalnym. Obiekt ten oddano do użytku 19.09.2004 roku wraz z samochodem  Żuk. W uroczystościach udział brali m.in. poseł na sejm RP Wojciech Domaradzki, Członek Zarządu Głównego OSP RP Edward Dziaduła, Komendant Powiatowy PSP st. kpt.  Franciszek Kornaga, starosta lubaczowski Józef Michalik, Wójt Gminy Lubaczów Roman Krawczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Bronisław Koczan oraz członkowie zarządu i Komendant Gminny Jan Chomyszyn. Remizę poświęcił ks. Infułat Bronisław Gwóźdź.
   Ochotnicza Straż Pożarna Krowicy Lasowej  kilkakrotnie uczestniczyła w gaszeniu pożarów na terenie gminy i poza jej granicami.
    W dniu 5.06.2016 oddano do użytku nowy garaż i świetlicę po modernizacji.
W chwili obecnej jednostka liczy 30 członków.

Komentowanie jest wyłączone.