OSP Cieszanów

„Straż ogniowa ochotnicza miasteczka Cieszanowa” została zawiązana 26 czerwca 1870 roku. Świadczy o tym dokument z dnia 12 lipca 1870 roku sporządzony przez Michała Gilewicza naczelnika straży ogniowej ochotniczej, skierowany do Wysokiego c. k.  Namiestnictwa we Lwowie za pośrednictwem Starosty Cieszanowskiego. Wcześniejszym dokumentem spisanym ręcznie pięknym kaligraficznym pismem, jest statut Stowarzyszenia straży ogniowej ochotniczej  miasteczka Cieszanowa. Ostatnia strona tego statutu wyraźnie pokazuje, gdzie i kiedy został spisany i kto reprezentował powstałe stowarzyszenie. Miejscowość – Cieszanów, data – 26 czerwca 1870 r., a podpisali go: naczelnik Michał Gilewicz i dwóch członków Rady Ukonstytuowanej: Karol Wolańczyk i Kasper Lisowski.

 

                                                         pierwsza-zmianka-o-OSP-w-Cieszanowie

Komentowanie jest wyłączone.