OTWP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

 Młodzież zapobiega pożarom

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) rozgrywany jest pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jest on jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zadaniu tym aktywnie uczestniczą także strażacy z komend Państwowej Straży Pożarnej. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP PR, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych. Turniej ma formę eliminacji kolejnych szczebli.

    Pierwszy sprawdzian wiedzy uczniów startujących w turnieju ma miejsce już w szkole, bądź miejscowości, gdzie rozgrywane są eliminacje szkolne lub środowiskowe. Spośród laureatów tych szczebli prowadzi się rozgrywki, gdzie wyłaniani są najlepsi uczniowie na szczeblu gminnym, a odpowiedzialność za przygotowanie turnieju spoczywa na Oddziałach Gminnych i Miejsko-Gminnych Związku OSP RP. Aktywny udział w przygotowaniu tych eliminacji mają zazwyczaj urzędy gmin i szkoły. Kolejne rozgrywki, to eliminacje szczebla powiatowego, a następnie wojewódzkiego. Do eliminacji wyższego szczebla kwalifikują się uczniowie, którzy osiągną w eliminacjach szczebla niższego najlepsze wyniki. Centralnymi eliminacjami, jak z nazwy wynika są kwalifikacje ogólnopolskie.

 W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

     I grupa – uczniowie szkół podstawowych,
    II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych,
   III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

   Jednym z fundamentalnych założeń organizacji turnieju jest nagradzanie uczestników, którzy najlepiej przyswoją sobie zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego osiągając najlepsze wyniki w czasie eliminacji, sprawdzając się w testach, części praktycznej  i podczas odpowiedzi ustnych.

   Relacje z przebiegu eliminacji wojewódzkich znajdziecie Państwo w dziale aktualności naszej strony. Zachęcamy także do odwiedzania stron Komend Miejskich i Powiatowych PSP, a także niektórych oddziałów powiatowych ZOSP RP, gdzie oprócz relacji z przebiegu eliminacji szczebli gminnych i powiatowych można znaleźć materiały szkoleniowe, zestawy pytań i szereg innych przydatnych w tym zakresie informacji.
Regulamin Turnieju dostępny jest na naszej stronie w zakładce Prawo i Regulaminy.

źródło: www.rzeszow.zosprp.pl

Komentowanie jest wyłączone.