KURSY i SZKOLENIA

Związek OSP RP, co roku organizuje szereg narad, odpraw i szkoleń dla funkcyjnych oddziałów ZOSP RP, ale również dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednym z ważniejszych szkoleń jest organizacja kursów z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków-ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Po ukończeniu kursu KPP i zdaniu egzaminu strażak-ratownik OSP otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaświadczenie takie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie w celu zachowania uprawnień należy zdać ponownie egzamin w ramach kursu odnowienia uprawnień KPP.
Kursy KPP i odnowienia uprawnień KPP organizowane są w Ośrodkach Szkolenia Związku OSP RP tj. w Ośrodku w Kirach k/Zakopanego i w Ośrodku w Turawie woj. opolskie.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Wyjazd uczestników szkolenia odbywać się będzie każdorazowo w dniu rozpoczęcia kursu z placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

 Nabór na poszczególne turnusy szkolenia prowadzą: Biuro OW ZOSP RP w Rzeszowie oraz Biura Terenowe OW ZOSP RP w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Komentowanie jest wyłączone.