KURSY i SZKOLENIA

Związek OSP RP, co roku organizuje szereg narad, odpraw i szkoleń dla funkcyjnych oddziałów ZOSP RP, ale również dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednym z ważniejszych szkoleń jest organizacja kursów z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków-ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Po ukończeniu kursu KPP i zdaniu egzaminu strażak-ratownik OSP otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaświadczenie takie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie w celu zachowania uprawnień należy zdać ponownie egzamin w ramach kursu odnowienia uprawnień KPP.
Kursy KPP i odnowienia uprawnień KPP organizowane są w Ośrodkach Szkolenia Związku OSP RP tj. w Ośrodku w Kirach k/Zakopanego i w Ośrodku w Turawie woj. opolskie.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Wyjazd uczestników szkolenia odbywać się będzie każdorazowo w dniu rozpoczęcia kursu z placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Plan kursów KPP i kursów odnowienia uprawnień KPP oraz planowana ilości uczestników dla woj. podkarpackiego na rok 2017 przedstawia się następująco: 

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Lp. Termin Liczba 
uczestników
Ośrodek 
szkolenia
1 03 – 11 lutego 30 Kiry
2 02 – 08 kwietnia 30 Turawa
3  

13 – 21 października

 

30 Kiry  

 

Kursy odnowienia uprawnień KPP
Lp. Termin Liczba 
uczestników
Ośrodek 
szkolenia
1 17 – 19 listopada

 

30 Kiry
2  

24 – 26 listopada

 

30 Kiry

 Nabór na poszczególne turnusy szkolenia prowadzą: Biuro OW ZOSP RP w Rzeszowie oraz Biura Terenowe OW ZOSP RP w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

 

Komentowanie jest wyłączone.