6 czerwca br. odbyły się manewry jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu lubaczowskiego.  Ćwiczenia  miały miejsce na terenie zbiornika wodnego na ul. S. Wyszyńskiego w Lubaczowie. Zakres ćwiczeń to działania przeciwpowodziowe.

W dniu 30 maja 2018 r. Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka przekazała przedstawicielom jednostek OSP z terenu Gminy Stary Dzików sprzęt ratownictwa medycznego zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Zakupiono trzy zestawy medyczne PSP R1 z deskami ortopedycznymi i zestawami szyn Kramera, dwa zestawy PSP…