11 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Kresowej Osady w Baszni Dolnej odbyło się spotkanie organizacyjne zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami władz samorządowych oraz prezesami i naczelnikami ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubaczowskiego.