Nowa możliwość dofinansowania OSP

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OGŁOSIŁ KOLEJNY KONKURS W RAMACH RPO NA LATA 2014-2020.

KONKURS DOTYCZY:Osi priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i /lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

W RAMACH KONKURSU MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE NA: ZAKUP POJAZDÓW SPECJALNYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ,SPRZĘTU I/LUB WYPOSAŻENIA DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF LUB POWAŻNYCH AWARII – WYŁĄCZNIE DLA POTRZEB OSP.

Pliki do pobrania:
OSP-podkarpackie

Udostępnij na:

Komentowanie jest wyłączone.