Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami władz samorządowych oraz prezesami i naczelnikami OSP z terenu powiatu lubaczowskiego

11 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Kresowej Osady w Baszni Dolnej odbyło się spotkanie organizacyjne zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami władz samorządowych oraz prezesami i naczelnikami ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubaczowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pani Anna Schmidt–Rodziewicz – Poseł na sejm RP, bryg. Daniel Dryniak –  zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, Pan Józef Michalik – Starosta Lubaczowski, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Na wstępie głos zabrał komendant powiatowy PSP w Lubaczowie mł. bryg. Janusz Jabłoński i powitał zaproszonych gości.

Następnie głos zabrała poseł na Sejm RP, Pani Anna Schmidt‑Rodziewicz, która podkreśliła istotę wzajemnej współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz konieczność doposażania tychże jednostek w sprzęt niezbędny do skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Pani poseł przedstawiła działania obecnego rządu w kwestii finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych i podkreśliła, że  łączna pula środków z budżetu państwa przewidzianych na przedmiotowe cele znacząco wzrosła w związku z uruchomionym  „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Podczas wystąpienia Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak obszernie przedstawił zagadnienia związane z zasadami finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych, zaakcentował jakie osiągnięto efekty finansowe i rzeczowe z przyznanej dotacji na terenie podkarpacia na przykładzie sprzętu transportowego oraz remontów i modernizacji strażnic, przedstawił wzrost wysokości środków finansowych w skali kraju i województwa podkarpackiego przeznaczanych na jednostki ochotniczych straży pożarnych włączonych i nie włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Bryg. Daniel Dryniak wspomniał również, że środki finansowe na sprzęt ratowniczo-gaśniczy i pojazdy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w celu usprawnienia ich funkcjonowania pozyskiwane są z budżetu państwa, jednostek samorządowych jak również z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firm ubezpieczeniowych.

W trakcie spotkania omawiano również kwestie problemowe i dyskutowano na temat bieżącego współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej na rzecz poprawy zabezpieczenia operacyjnego powiatu lubaczowskiego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów

Udostępnij na:

Komentowanie jest wyłączone.