Mł. bryg. mgr inż. Janusz Jabłoński Komendantem Powiatowym PSP w Lubaczowie

W dniu 2 lutego 2018 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktu powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie mł. bryg. Janusza Jabłońskiego. Wręczenia dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Mł. bryg. mgr inż. Janusz Jabłoński w Komendzie Powiatowej PSP w Lubaczowie pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego od stycznia 2017 r. W okresach od 31 sierpnia 2017 r. do 30 października 2017 r. i od 31 grudnia 2017 r. do 31. stycznia 2018 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego.
Z dniem 1 lutego 2018 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie.

Ponadto, z dniem 1 lutego 2018 r. na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie został mianowany st. kpt. Dariusz Wałczyk dotychczasowy Zastępca Dowódcy tejże JRG.

Opracowanie: KP PSP w Lubaczowie

Udostępnij na:

Komentowanie jest wyłączone.